Michel Jansen en Frank Kessel zijn niet van gisteren!

Michel Jansen en Frank Kessel zijn niet van gisteren!

Michel Jansen en Frank Kessel zijn niet van gisteren!

Morgenwereld

Deze keer heb ik een dubbelinterview met de twee oprichters van Morgenwereld: Frank Kessel en Michel Jansen. Ik heb ze in al hun bevlogenheid ontmoet toen ik vorig jaar als interim-directeur bezig was met de merkontwikkeling van de Zaanse energiecoöperatie WeSpark. Zij hebben ons toen een enorm inspirerende boost gegeven en geholpen onze missie en visie duidelijk te verwoorden, vorm te geven en naar buiten te brengen.  

Frank en Michel leerden elkaar kennen toen zij een tijdje collega’s waren bij het marketing- en designbureau Total Identity. Ze hadden een klik en hielden contact.

Sociaal-maatschappelijk rendement

Hun wegen kwamen jaren later weer samen in Morgenwereld, dat ze in maart 2016 oprichtten, inmiddels alweer 5 jaar geleden. Hun missie is om bij organisaties sociaal-maatschappelijk en financieel rendement hand in hand te laten gaan. “Veel mooie idealistische initiatieven stranden omdat geld verdienen toch als een beetje ‘vies’ ervaren wordt”, aldus Frank Kessel. Daarom bouwen ze, zoals ze dat zelf noemen, ‘compassievolle merken’ waarin maatschappelijke duurzaamheid voorop staat terwijl ook het financiële rendement niet uit het oog verloren wordt.

Archetypen

Morgenwereld werkt onder andere met de archetypen van Jung. Michel was in 2006 met zijn boek Brand Prototyping de eerste die het gebruik van de archetypen om krachtige merkidentiteiten te ontwikkelen op de kaart zette in Nederland. In 2015 schreef hij opnieuw daarover. In ‘De vijf stappen naar een betekenisvol merk’ deelt hij zijn kennis en inzichten die hij heeft opgedaan met het werken met archetypen. De 12 archetypen die Morgenwereld hanteert inspireren hun opdrachtgevers om na te denken over de rol die zij als merk willen vervullen. Immers, een 'Rebel' manifesteert zich toch anders dan 'de Wijze'.

Complementaire karakters

Sinds hun oprichting in 2016 heeft hun eigen ontwikkeling niet stil gestaan. Doordat hun karakters complementair zijn – de een meer van de wilde ideeën en de ander van de structuur en duidelijkheid, de een meer bedrijfsmatig en de ander meer wetenschappelijk, vormen ze een enorm krachtig team. Vanuit die sterke basis én de behoefte om hun impact te vergroten zijn ze begin dit jaar verhuisd naar Haarlem, naar een groter pand met meer ruimte voor groei.

Groei

Het Morgenwereld team is inmiddels uitgebreid met Casper Dirks, Milja Vrenken en Marion Smale die elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise bijdragen aan impactvolle communicatie en brand engagement.

Waarom deze groei? ‘’Omdat we merkten dat opdrachtgevers steeds vaker behoefte hadden aan een partij die méér kan dan alleen maar het merk goed neerzetten. Door de grondige aanpak ervaren opdrachtgevers dat het merk echt een kompas is voor de hele organisatie en daarmee meer is dan een alleen een communicatief vehikel.” 

Business, Brand en Engagement

Morgenwereld onderscheidt drie expertisegebieden: Business, Brand en Engagement. Door alle drie de gebieden optimaal op elkaar af te stemmen en aan elkaar te verbinden kom je tot een helder en overtuigend verhaal. Van daaruit kun je op krachtige wijze communiceren én met de eigen organisatie aan de slag gaan.

Ook bij Morgenwereld zien ze natuurlijk effecten van de coronacrisis, maar niet alleen negatief. Frank ervaart bijvoorbeeld dat organisaties in het onderwijs en de zorg meer zelfvertrouwen gekregen hebben – ze hebben gemerkt hoe belangrijk ze in deze tijd zijn voor de maatschappij en durven daar ook met meer trots mee naar buiten te treden. Zo begeleidt Morgenwereld momenteel een fusie van drie vmbo-scholen en zijn ze ook bij een grote zorgorganisatie bezig met de ontwikkeling van hun merkidentiteit en zichtbaarheid.

Hét bureau voor compassievolle merken

En Morgenwereld zelf? Michel en Frank willen hét bureau voor compassievolle merken zijn, voor merken die het verschil willen maken. Die niet gedreven zijn vanuit cijfers maar vanuit sociaal-maatschappelijke impact. Wat dan bovendien hand in hand gaat met een gezond financieel resultaat. Want alleen zo kunnen we met elkaar de transitie maken van Gisterenwereld naar Morgenwereld. En dat is harder nodig dan ooit.

Dank voor een mooi gesprek.

morgenwereld-logo-bluepng