Linda Frietman wordt al spelend wijzer

Een dag niet gespeeld is een dag niet geleerd

Deze keer heb ik een inspirerend gesprek met Linda Frietman, een bijzondere dame in een uitgesproken tech – mannenwereld, met een heel interessant bedrijf: iamprogrez .

MVO

Toen ze jaren geleden onderzoek deed voor een project in het kader van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) ontmoette ze Huib Langbroek. Samen liepen ze rond door Haagse achterstandswijken en spraken daar veel jongeren. Deze jongeren beschikten over allerlei talenten die ze niet goed konden verwoorden op hun CV. Tegelijkertijd was er grote behoefte aan jonge vrijwilligers in de wijk. Door deze jongeren te helpen om meer zicht te krijgen in hun talenten en ze aan te moedigen deze talenten in te zetten om de wijk beter te maken – én hun eigen CV te verbeteren, sneed het mes aan twee kanten.

Digitale assessment tool

Ze ontwikkelden hun eerste digitale assessment tool, gebaseerd op gaming elementen. De deelnemers konden opdrachten kiezen in het platform, waar ze dan punten voor konden scoren en kregen tegelijkertijd inzicht in hun skills en talenten. In plaats van een stressvol traditioneel assessment, bouwden ze een speelse omgeving waarin kandidaten zonder druk konden presteren en laten zien waar hun interesse en hun kwaliteiten liggen.

Iamprogrez

Dit was het begin van iamprogrez, waar Huib Langbroek mede-oprichter en -eigenaar van is.

Het is hun missie en passie om mensen te helpen hun talent te ontdekken en hen te helpen zich daarmee te ontplooien. Met als doel dat ze op de juiste plek in de samenleving aan de slag kunnen, vanuit zichzelf als intrinsiek persoon en niet slechts op basis van opleiding of kennis, wat nog steeds het gebruikelijke uitgangspunt is. Dit levert niet alleen effectieve en waardevolle werknemers op, het levert ook vooral werkplezier en levensgeluk op voor de persoon zelf, die vanuit innerlijke motivatie zijn of haar talenten en skills in kan zetten.

Studiekeuze

Het onderscheidende van iamprogrez is dat ze deze skills zichtbaar maken in data, voor op je cv, voor educatie (voor studiekeuze, stage of baan) evenals voor HR & recruitment.  ze zetten hiervoor een combinatie van technieken in waaronder gamification technieken, data analyse en kunstmatige intelligentie. Deze technieken combineren ze met  diverse psychologische modellen – o.a. Belbin, Kolb, Myers-Briggs en recent is daar ook het persoonlijkheidsmodel Hexaco aan toegevoegd. Met hulp van Edward Frietman, de inmiddels gepensioneerde professor en specialist op het gebied van Artificial Intelligence en machine learning, zijn de methodes gevalideerd en doorontwikkeld.

Het ‘aha’ moment kwam toen Linda op een dag assessment uitslagen aan het bekijken was en op de achtergrond er door een deel van het iamprogrez team gegamed werd. ‘Nee, die moet je niet kiezen, je moet R hebben, die is een goede teamcaptain. En voor die rol kan je beter K nemen, die is goed met puzzels oplossen’. Ineens viel het kwartje.

World of Warcraft

Op dat moment realiseerde Linda zich dat heel veel skills zichtbaar worden tijdens het spelen van bestaande games zoals World of Warcraft en Fortnite en dat ze daar wellicht gebruik van zouden kunnen maken. Een enorme bron van waardevolle data bleek eigenlijk recht voor hun neus voor het grijpen te liggen!

Defensie

Een van haar klanten is Defensie. Defensie heeft moeite met het bereiken van jonge kandidaten, en om op een effectieve manier vast te stellen of ze passen bij een bepaalde functie. Iamprogrez heeft een Europese aanbesteding gewonnen en mag nu in de komende vier jaar voor Defensie aan de slag met werving en selectie en dan specifiek met het matchen van gameskills van jongeren aan vacatures.  

Door op deze manier dit soort relevante informatie over kandidaten te combineren met andere selectietools kan een langdurig en kostbaar assessment traject drastisch ingekort worden en kunnen de meest geschikte geïnteresseerden in een eerder stadium ‘herkend’ worden.

Ook voor studiekeuzes kan deze manier van in kaart brengen van softskills grote waarde hebben. Hoeveel studenten komen er niet in het eerste jaar achter dat de studie niet bij ze past?

Vrouwen in techniek

Linda werkt met haar bedrijf in een uitgesproken mannenwereld, een wereld van IT en technologische ontwikkelingen. Ze vertelt dat ze zich hier prima thuis voelt. In 2017 stond Linda in de lijst Inspiring Fifty, een non-profit die ernaar streeft om diversiteit in Tech te vergroten door vrouwelijke rolmodellen zichtbaarder te maken. Linda is ook onderdeel van Women in Tech en Women in AI en zet zich hiermee actief in voor de positie van vrouwen in de techniek zodat de meiden van nu gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen en zich niet te laten intimideren door wat van buiten een mannenbolwerk lijkt.

De afgelopen tijd is zwaar geweest, door corona effecten enerzijds met de omslag naar volledig thuis werken en anderzijds ook door de fase waar het bedrijf zich in bevindt. Door de groei wordt een bepaalde mate van structuur, vastgelegde processen en procedures steeds belangrijker, maar ook, en dat vindt Linda niet altijd even makkelijk, de noodzaak voor loslaten en delegeren. ‘Ik ben soms een echte control freak’, biecht ze op. ‘Tegelijk zie ik dat mensen die alleen klakkeloos opdrachten uitvoeren niet persé committed zijn aan de organisatie. Door verantwoordelijkheden juist wel af te staan, stimuleer ik hun intrinsieke motivatie. En daar worden we dus allebei beter van’.

Zo is Linda niet alleen bezig met het beste uit kandidaten of haar medewerkers te halen, maar leert ze zelf ook nog elke dag. Spelenderwijs.

Comments are closed.