Profile Dynamics

Inzicht in drijfveren

Als werkgever wil je graag dat je mensen positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat, dat ze lekker in hun vel zitten en goed samenwerken met de anderen in het team.

Ook je medewerkers zelf willen graag werk doen dat bij ze past en waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

Hoe stem je dat goed op elkaar af? Hoe zorg je als werkgever dat je tijdig bijstuurt en je medewerkers optimaal functioneren? Hoe geef je je mensen inzicht in hun drijfveren en in hun manier van communiceren?

ijsberg model

Voor wie?

Voor leidinggevenden en werkgevers die willen begrijpen hoe ze beter kunnen communiceren met hun medewerkers. Niet iedereen kijkt met dezelfde bril naar de wereld, en dat leidt vaak tot allerlei misverstanden en onbegrip. Als je begrijpt hoe deze drijfveren werken, snap je ineens waarom het altijd zo stroef loopt met die ene projectleider, of waarom je altijd zo lekker samenwerkt met je business developer. Het geeft direct inzicht en begrip, en geeft daarnaast een gedeelde taal waarmee je het over jullie verschillende brillen kunt hebben. Deze methode is ook bij uitstek geschikt voor techneuten, die niet zo makkelijk over 'softe' zaken praten.

Hoe?

Deze drijfveren analyse kan ik op verschillende manieren inzetten: 

  • in combinatie met een bedrijfsstrategie sessie
  • als onderdeel van een teambuilding sessie, gecombineerd met een drijfveren analyse voor teams
  • losse analyse voor wie gewoon nieuwsgierig is naar zijn of haar eigen drijfveren en wil kijken of hij (zij) op de goede plek zit qua werk

Theorie en achtergrond van Profile Dynamics

drijfverenspiraal

Drijfveren

Het wordt steeds duidelijker hoe bepalend de invloed is van drijfveren en waarden op het denken en doen van mensen. Overal waar mensen contact hebben met elkaar en er sprake is van interactie, spelen onderliggende drijfveren een doorslaggevende rol. Als we die onzichtbare motivatie van mensen begrijpen, dan zijn we beter in staat om duidelijk te maken wat we precies bedoelen en kunnen we situaties beter beïnvloeden in een gewenste richting. Daarnaast kunnen we onze communicatie verbeteren tot op een niveau van werkelijk  inzicht en wederzijds begrip. Dat leidt tot een beter klimaat op de werkvloer, gemotiveerde medewerkers, betere samenwerking en performance, en een beter bedrijfsresultaat. Inzicht in wat mensen drijft is een sleutel tot succes.

Clare W. Graves

Profile Dynamics is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel van de Amerikaanse psycholoog Clare W. Graves (1914 – 1986). In Graves' visie heeft de mens zich in de evolutie volgens een vast patroon aangepast aan de steeds complexer wordende omgeving. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare psychologische waardenstelsels die aangeduid worden met elk hun eigen kleur.

De waardensystemen die Graves in zijn model heeft omschreven zijn veelomvattend en behelzen het complete wereldbeeld van mensen; hun persoonlijkheid, drijfveren en motivatie, en hoe deze zich uiten in overtuigingen, denkwijzen en zichtbaar gedrag. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Meer begrip voor anderen

Alhoewel het een model is en daarmee een versimpelde weergave van de werkelijkheid, geeft het een zeer genuanceerd beeld en plaatst het mensen zeker niet in hokjes. Doordat het intuïtief herkenbare drijfveren zijn, is het makkelijk om er mee te leren werken en herken je de verschillende waardenstelsels snel bij je zelf en bij de mensen om je heen. Dit draagt bij tot een groter begrip van mensen die denken en handelen vanuit een ander waardensysteem en helpt bij een betere communicatie. Als leidinggevende heeft het veel toegevoegde waarde omdat het leidt tot het effectiever aansturen en begeleiden van medewerkers.

Meer informatie?