Linda Dudink zorgt voor vaste grond onder de voeten van háár mensen

Linda Dudink

Ruim drie jaar geleden leerde ik Linda Dudink kennen toen we met Veenglas in de fase waren dat de huisaansluitingen ingemeten moesten worden. Linda was een van de buurtgenoten die zich aanbood om met deze flinke klus te helpen. Kort daarna ging haar leven grondig overhoop en kreeg ze de leiding over de Balans Groep Nederland – een goede reden voor een interview.

Balans groep Nederland

Linda is mede-eigenaar en DGA van Balans Groep Nederland, een holding die meerdere BV’s heeft, waaronder Grondbalans. Dit  bedrijf brengt vraag en aanbod van grond bij elkaar. Het bedrijf is in 1997 opgericht door haar man Ron Peerdeman die toen al zag dat grond nooit op de goede plek lag – op de ene plek was grond over en wilde de eigenaar ervan af, op de andere plek was er grond tekort en moeilijk te krijgen. Hij zag hier kansen en startte zijn eigen bedrijf, Grondbalans. Hij had goed gezien dat dit een gat in de markt was en het bedrijf groeide uit naar meerdere vestigingen. 

In april 2019 kwam Ron volslagen onverwacht om het leven. Hij was op dat moment directeur van de Balans Groep. Linda werkte vanaf het eerste jaar met hem samen in het bedrijf, woonde als medeaandeelhouder alle aandeelhoudersvergaderingen bij en was nauw betrokken bij het hele bedrijf, maar zoals ze het zelf zegt, werkte ze ‘in de schaduw’. Ron was de ondernemer, altijd vol plannen en ideeën, en haar rol was juist meer om te sparren, de rust te bewaren en hem af en toe wat af te remmen. Nu stond ze plotseling voor de vraag ‘hoe verder met het bedrijf’? 

Vacature

Direct na Ron zijn overlijden kreeg ze de wijze raad van een paar goede vrienden om in de komende zes maanden vooral geen beslissingen te nemen over het bedrijf. Dat was een verstandig advies, maar de vacature van directeur moest wel zo snel mogelijk ingevuld worden. Er was een kandidaat – er waren door Ron al eerder gesprekken gevoerd met een van de werknemers om op termijn de functie van directeur op zich te gaan nemen. Hij voelde zich hier echter nog niet klaar voor, het voelde voor hem nog te vroeg. Hij wilde het wel doen maar onder één voorwaarde: hij wilde het alleen samen doen met Linda. Ze zei ja, en zo geschiedde. Samen vormen ze een mooi team – Dirk-Jan is van de inhoud en bedrijfsvoering en Linda juist van de zaken daar omheen en dan vooral het mensgerichte. 

Volwassen bedrijf

Doordat het bedrijf inmiddels echt volwassen geworden was en de werknemers deskundig en gemotiveerd, hielp dit beiden enorm om in hun rol te kunnen groeien. Linda heeft vanuit Balans Groep Nederland drie rollen: strategie, besturen en mensen; voor haar staat het welzijn van de mensen in het bedrijf centraal.  

Werknemers centraal

Omdat de werknemers zo’n centrale rol spelen in het succes van Grondbalans – ‘de mensen zijn ons kapitaal’ – kregen 3 regioverantwoordelijken in 2013 de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden, door het kopen van certificaten. Dit heeft meerdere positieve effecten want het vergroot de betrokkenheid en versterkt de band met het bedrijf, en ze kunnen hun specifieke kennis ‘uit het veld’ inbrengen bij strategische beslissingen. En tenslotten kunnen de certificaathouders meedelen in het resultaat. Daar profiteert het bedrijf van en tegelijk werkt het ook motiverend voor de mensen zelf. Eind 2019 heeft Linda de stap gemaakt om nog 5 regioverantwoordelijken certificaathouders te maken; zij voelt zich op deze manier goed in staat om samen met hen het bedrijf op een zo goed mogelijke manier voort te zetten.  

Steile leercurve

De omstandigheden waaronder Linda in deze positie terecht kwam waren heel verdrietig maar het heeft uiteindelijk ook een positieve kant gehad. Ze is veel te bescheiden om zich uit eigen beweging op te werpen als DGA en eigenaar maar ze heeft de sprong gewaagd. Er was steeds de mogelijkheid om alsnog terug te treden of het bedrijf te verkopen maar haar zelfvertrouwen groeide gestaag. Al voelt de eindverantwoordelijkheid soms zwaar, het voelt wel echt dat ze het met alle medewerkers sámen doet en dat geeft vertrouwen. Van een plek in de schaduw naar een plek in de volle schijnwerpers, volledig uit haar comfort-zone, maar juist daardoor heeft ze een enorme persoonlijke ontwikkeling door kunnen maken. Linda geniet van het besturen, het organiseren, het contact houden met de diverse BV’s en overzicht houden over het geheel – het is uitdagend en geeft haar veel voldoening. 

Signatuur van Ron

Het hele bedrijf heeft nog steeds duidelijk de signatuur van haar overleden man Ron en die stichtersenergie blijven ze in ere houden. Ze vertelt dat dit aan de ene kant troostend is, daarmee is hij toch nog een beetje deel van haar leven, maar aan de andere kant ook vaak pijnlijk en confronterend.  

Herstructureren

Ze is nu met haar compagnon bezig om het bedrijf te herstructureren qua aandelenstructuur. De wens is dat Grondbalans  zelfstandig en onafhankelijk blijft en dat een groter deel van de aandelen beschikbaar wordt gemaakt voor werknemers. Ze ziet deze werknemersparticipatie als een wezenlijk onderdeel van Grondbalans, het bedrijf ontleent haar bestaansrecht aan de mensen en het is in haar ogen daarom niet meer dan logisch dat zij ook kunnen meedenken en meedelen in de opbrengsten. 

Linda’s doel is uiteindelijk om op termijn haar eigen actieve rol af te bouwen. Ze zal zeker betrokken blijven bij Grondbalans maar dan meer in een rol als adviseur en aandeelhouder.  

Dank voor een mooi en open gesprek!

 

Comments are closed.