OVER

Jurrien Baretta 

Leuke, innovatieve ondernemers

Retta werkt met leuke, innovatieve ondernemers, die niet vanuit een boekje werken. Die gepassioneerd zijn over hun vak maar die niet per se sterk bedrijfskundig onderlegd zijn. Die ondernemers werk ik graag mee. De een help ik met structuur aanbrengen, de ander met nieuwe businessmodellen bedenken. Soms hebben ze vragen over personeel, over salarisgebouwen of functioneringsgesprekken. Door dit goed op de rit te zetten houden ze hun personeel tevreden en gemotiveerd, boren ze nieuwe bronnen van inkomsten aan en hebben over de hele linie meer plezier in hun bedrijf.

Maritieme bedrijven

Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring in een maritiem technische omgeving. Die ervaring zet ik in voor maritieme bedrijven zoals rederijen of toeleveringsbedrijven - bijvoorbeeld rondom vraagstukken over duurzaamheid. Hoe kunnen ze ‘sustainability’ in hun bedrijf integreren, op een manier die zowel goed voor de wereld is, als voor henzelf, hun klanten en hun personeel? 

Techniek en communicatie

Soms zijn er bedrijven waarin het managementteam niet zo soepel samenwerkt. Dan gaat mijn werk meer over de mens-kant dan over de techniek. Techneuten zijn vaak technisch heel goed maar minder goed in de 'soft-skills', terwijl daar zo veel te winnen is. Want als mensen beter met elkaar leren communiceren, beter begrijpen wat de ander drijft, is het veel leuker en makkelijker om effectief samen te werken. In plaats van veel energie te verliezen aan ergernis en onbegrip.

Door inzicht te geven in onderliggende communicatie patronen, gaat de samenwerking veel soepeler verlopen, waardoor ook het werkplezier weer toeneemt.

Drijfveren

Een hulpmiddel hiervoor is een drijfveren analyse van Profile Dynamics. Dit zijn vaak echt eye-openers en door de gemeenschappelijke taal die hieruit ontstaat wordt het gesprek hierover veel makkelijker. Sommige bedrijven gebruiken deze analyses ook als assessment-tool, om de diversiteit in hun team te waarborgen.


Bedrijfsorganisatie

Ook qua bedrijfsorganisatie of -inrichting is vooral bij kleinere bedrijven veel winst te halen. Wat begon als een klein technisch bedrijfje, ontstaan uit hobby, groeit soms door tot een serieus bedrijf met personeel. En dan is het best handig als daar een beetje structuur in gebracht wordt. Of als het businessmodel eens tegen het licht wordt gehouden. 

Misschien zijn er wel veel slimmere verdienmodellen te bedenken. Of kan een deel van de bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden waardoor er minder fouten gemaakt worden, of waardoor er minder mensen nodig zijn. 

Het resultaat van zo'n verbeterslag is dat je met minder moeite meer voor elkaar krijgt.

Game based learning 

Sinds kort zet ik 'game based learning' in bij teamvraagstukken. Door te spelen, leer je ongemerkt nieuwe dingen, of krijg je inzicht in hoe je je eigenlijk gedraagt. In een team bijvoorbeeld. Ben je altijd haantje de voorste? Of kijk je liever de kat even uit de boom? Hoe werk je samen met een ander? Kun je goed luisteren, of loop je hard van stapel?  
Door na afloop van het spel te reflecteren op ieders gedrag worden patronen inzichtelijk. Dit helpt bij het herkennen en bewust worden van onderlinge dynamiek. Pas als dit zichtbaar is en herkend wordt, kun je er iets aan veranderen. 


RETTA
[ˈrɛtta] sf a. (Geom) → straight line, b. (di collegio, convitto) → fee, charge for bed and board, c. (fig) (ascolto) dare retta a → to pay attention to, listen to - (Collins Italian Dictionary 1st Edition © HarperCollins Publishers 1995)

Bovenstaande vertaling van het Italiaanse woord Retta geeft mooi een aantal elementen weer die goed bij dit bedrijf passen. De rechte lijn staat voor recht toe recht aan, ‘what you see is what you get’, eerlijkheid. De tweede betekenis, ‘fee’ of betaling, hoort er ook bij - het is een bedrijf dat waarde levert en daar staat een passende betaling tegenover. De derde betekenis is eveneens van belang – ik streef er naar goed te luisteren wat mijn klant wil en hoe ik daar het beste bij kan ondersteunen.


Projecten

Zero emission

Voor van Dam Shipping onderzoek ik de mogelijkheden en onmogelijkheden van een schip dat op vloeibaar waterstof moet gaan varen, en gecharterd zal worden door Tata Steel. Samen met Hans van Breugel van Zet Maritime kijken we hoe we de keten kunnen sluiten, van waterstof producent tot en met de eindklant. Hierin werken we samen met de TU Delft, MARIN, TNO en diverse andere bedrijven.

Business Development 

Voor Goltens heb ik een aantal jaren geleden als business developer Goltens Green Technologies in Groningen opgezet. Een nieuwe, duurzame divisie, die zich bezig ging houden met technische installaties op bestaande schepen, zoals ballastwater behandeling. Met 3D laserscannen konden we in korte tijd complexe ruimtes inmeten en vervolgens de engineering doen, prefabricage van alle onderdelen en dan aan boord gaan om alles te installeren. Vaak zelfs tijdens de vaart. 

Succesvolle innovatie

Het geheim van een succesvolle innovatie zit vaak in een nieuwe combinatie maken van bestaande technieken. In dit geval was dat 3D laser scannen in scheepsreparatie. Dat werd tot dan toe nog helemaal niet gedaan en bleek een gouden greep te zijn.

Goltens Green Technologies groeide hard en ik rolde dit verder uit naar vestigingen in Dubai, Singapore, Miami, Shanghai en Oslo  Een interessant proces waarin onderwerpen zoals cultuurverschillen, personeel, risicobeheersing, technische innovaties en kansen herkennen aan bod kwamen. 

Kennisontwikkeling

Ooit geschoold als werktuigbouwer (na een afgebroken studie biologie en een propedeuse Noors omdat ik de taal graag wilde leren) ben ik me altijd blijven ontwikkelen. Veelal in de praktijk, zoals in 'renewable' maritieme brandstoffen, maar ook theoretisch door cursussen of trainingen te volgen, zoals:

·      Professioneel teamcoachen (Teamchange, 2023)

·      Game based learning (Livingstory, 2023)

·      Profile Dynamics consultant (Amygdala, 2021)

·      Strategisch Innovatiemanagement (ISBW, 2019)

·      Leadership Entrepreneurship Advancement Program (Baak, 2015)

·      Coachopleiding (Move a Mountain, 2011)

 

"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven."