PROFILE DYNAMICS

Drijfveren

Het wordt steeds duidelijker hoe bepalend de invloed is van drijfveren en waarden op het denken en doen van mensen. Overal waar mensen contact hebben met elkaar en er sprake is van interactie, spelen onderliggende drijfveren een doorslaggevende rol. Als we die onzichtbare motivatie van mensen begrijpen, dan zijn we beter in staat om duidelijk te maken wat we precies bedoelen en kunnen we situaties beter beïnvloeden in een gewenste richting. Daarnaast kunnen we onze communicatie verbeteren tot op een niveau van werkelijk  inzicht en wederzijds begrip. Dat leidt tot een beter klimaat op de werkvloer, gemotiveerde medewerkers, betere samenwerking en performance, en een beter bedrijfsresultaat. Inzicht in wat mensen drijft is een sleutel tot succes.

Clare W. Graves

Profile Dynamics is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel van de Amerikaanse psycholoog Clare W. Graves (1914 – 1986). In Graves' visie heeft de mens zich in de evolutie volgens een vast patroon aangepast aan de steeds complexer wordende omgeving. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare psychologische waardenstelsels die aangeduid worden met elk hun eigen kleur.

drijfverenspiraalpng

De waardensystemen die Graves in zijn model heeft omschreven zijn veelomvattend en behelzen het complete wereldbeeld van mensen; hun persoonlijkheid, drijfveren en motivatie, en hoe deze zich uiten in overtuigingen, denkwijzen en zichtbaar gedrag. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Meer begrip voor anderen

Alhoewel het een model is en daarmee een versimpelde weergave van de werkelijkheid, geeft het een zeer genuanceerd beeld en plaatst het mensen zeker niet in hokjes. Doordat het intuïtief herkenbare drijfveren zijn, is het makkelijk om er mee te leren werken en herken je de verschillende waardenstelsels snel bij je zelf en bij de mensen om je heen. Dit draagt bij tot een groter begrip van mensen die denken en handelen vanuit een ander waardensysteem en helpt bij een betere communicatie. Als leidinggevende heeft het veel toegevoegde waarde omdat het leidt tot het effectiever aansturen en begeleiden van medewerkers.

Effectiever leidinggeven

De Profile Dynamics drijfveren analyse maakt onzichtbare eigenschappen en drijfveren zichtbaar zodat leidinggevenden effectiever kunnen inspelen op de behoeften van hun medewerkers.

 ijsberg drijfverenpng

Deze drijfveren analyse kan ik op verschillende manieren inzetten:

  • in combinatie met een bedrijfsstrategie sessie
  • als onderdeel van een Next Level Plan
  • als startpunt van Onderneming Overstijgende Ontwikkel Teams (Triple-O Teams), in combinatie met een business model canvas evaluatie
  • losse analyse voor wie gewoon nieuwsgierig is naar zijn of haar eigen drijfveren
 

De webinars van 2 en 22 maart waren een succes! Er is een opname beschikbaar die je hieronder kunt aanvragen: