ZERO EMISSION

Zero emission brandstoffen

Een heel hot topic in de maritieme wereld, waar we met elkaar nog niet 'het' antwoord op gevonden hebben. Vooralsnog zijn zero emission brandstoffen duur en slecht verkrijgbaar maar we zien wel grote ontwikkelingen op dit gebied.

Waterstof

Namens Van Dam Shipping werk ik mee in het SH2IPDRIVE programma, waarin onderzoek wordt gedaan naar de toepassingen van waterstof in de scheepvaart. Dit is een echt onderzoeksprogramma, waarin over de hele breedte onderzocht wordt op welke manier waterstof toegepast zou kunnen worden. Als puur waterstof, of in een waterstofdrager zoals LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier) of Natriumboorhydride (NaBH4). Onder hoge druk, of vloeibaar gemaakt bij -253 graden Celcius. Veiligheidsaspecten, technische uitdagingen, brandstofcellen en regelgeving komen aan bod. De uitkomsten van dit onderzoek gaan we toepassen op een nieuw te bouwen kustvaarder.

Van Dam Shipping wil graag naar Zero emission en om die reden zijn we bezig een schip te ontwikkelen dat op vloeibare waterstof moet gaan varen, en dat langjarig door Tata Steel gecharterd zal worden. Samen met Hans van Breugel van Zet Maritime kijken we hoe we de keten kunnen sluiten, van waterstof producent tot en met de eindklant. Hierin werken we samen met de TU Delft, MARIN, TNO en diverse andere bedrijven. Een ingewikkelde puzzel, waar nog lang niet alle stukjes van gevonden zijn...

Meer informatie over het Sh2ipdrive programma: https://sh2ipdrive.com


Methanol

Groene methanol is een andere mogelijke optie voor een duurzame maritieme brandstof. E-methanol wordt geproduceerd uit waterstof en CO2, via biogas (methaan) kan ook groene methanol gemaakt worden. Via het Green Shipping Waddenzee project waar FME penvoerder van is, ben ik betrokken bij een aantal projecten die deze richting op denken.


Andere alternatieven

Bio-LNG, dat geproduceerd wordt uit afvalmateriaal en reststromen, is ook een mogelijke alternatieve groene brandstof. Ammoniak is een relatief goedkope waterstofdrager, met als groot nadeel dat het erg toxisch is. 


Meedenken

Zijn jullie ook bezig met onderzoek naar alternatieve brandstoffen? Ik denk graag met jullie mee, en help om de verschillende mogelijkheden voor jullie specifieke toepassing en vaarprofiel op een rijtje te zetten.